Aspekty Prawne

Aplikacje mobilne stanowią zarówno znaczący rynek oprogramowania, jak i nabierają coraz większego znaczenia w pozyskiwaniu klientów. Bezpieczne tworzenie i komercjalizacja aplikacji mobilnych wymaga znajomości wielu dziedzin prawa, w szczególności regulujących własność intelektualną, ochronę danych osobowych i działalność pośredników internetowych. Szkolenie ma na celu przekazanie najważniejszych zagadnień prawnych leżących na styku internetu, własności intelektualnej i ochrony użytkowników. Aplikacja mobilna to nie tylko interfejs widziany przez użytkownika. Każda aplikacja mobilna to zespół elementów, z których każdy podlega oddzielnej regulacji prawnej. Inaczej z prawnego punktu widzenia traktowany jest kod źródłowy aplikacji, a inaczej dane osobowe użytkownika końcowego. Jeszcze inną kwestią jest umieszczanie aplikacji na platformach sprzedażowych i czerpanie profitów ze sprzedaży usług w ramach aplikacji. O wszystkich tych kwestiach tworzący aplikacje musi pamiętać.

Aplikacja mobilna z prawnego punktu widzenia jest przede wszystkim programem komputerowym, do którego znajdują zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Co ciekawe, stosownie do art. 74 ust. 1 prawa autorskiego, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie. Jednocześnie prawo autorskie przewiduje, że idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie (art. 74 ust. 2 prawa autorskiego).Innymi słowy, aplikacja mobilna to zestaw instrukcji używanych w komputerze lub innym podobnym urządzeniu, dzięki którym osiąga się zamierzony rezultat. Interfejs natomiast jest formą wyrażania programu komputerowego widoczna i zrozumiałą dla użytkowników. Dla ochrony prawnoautorskiej kodu źródłowego nie ma znaczenia w jakim języku oprogramowania aplikacja mobilna została wykonana ani na jakiej platformie ma operować (Android czy iOS). Zasadą prawa autorskiego jest bowiem ochrona programów komputerowych bez względu na sposób ich wyrażenia.

Jednocześnie, rozwiązania funkcjonalne i grafika interfejsu mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej niezależnie od ochrony przyznanej aplikacji mobilnej. Prawo autorskie przewiduje bowiem również ochronę utworów graficznych, bez względu na fakt czy zostały one wykonane techniką tradycyjną czy za pomocą programu graficznego.